Susan Moll - Psychologisch en opvoedkundig advies voor volwassene en kind

 

Niet lekker in je vel ... ?
Het kan helpen om – als je je niet gelukkig voelt – eens te praten met een deskundige buitenstaander. In een gesprek verkennen we dat wat er speelt; dat wat niet goed gaat of voelt.
Samen kijken we wat het beste zou passen; bijvoorbeeld cognitieve therapie? Door gesprekken alternatieven leren zien? Praktische handvatten krijgen aangereikt voor je dagelijkse leven om mee te gaan oefenen?
Of misschien creatieve werkvormen? Hypnose? Ook regressie kan een andere blik op een problematiek geven en tot opluchting leiden.
'Voice Dialogue' is een manier om met de verschillende 'stemmen in jezelf' in gesprek te gaan, en uiteindelijk sterker te worden, door jezelf beter te 'regisseren'.
Er zijn vele manieren om beter met jezelf en anderen te leren leven. Met inzicht, aandacht en liefde (en een dosis humor op z'n tijd) ga ik graag samen met je aan de slag. Het leven is tenslotte te kort om je (te) lang beroerd te voelen.

Werkwijze
De eerste keer hebben we een verkennend gesprek. Wat is er aan de hand? Als het probleem of de situatie in kaart is gebracht, gaan we samen kijken welke methode tot verbetering past.
Welke werkwijzen er kunnen worden ingezet, staat in bovenstaande tekst. Vanzelfsprekend licht ik deze allemaal toe.

Effectief bij ...
Angsten, depressie, burn out, opvoedings- en relatieproblemen, het niet meer zien zitten, keuzemomenten, (loop)baansituaties, werkperikelen, slaapproblemen, ongelukkig voelen, het niet meer aankunnen, kinderen en hun eigenaardigheden...

Een paar voorbeelden:
Samengestelde gezinnen (stiefkinderen, de zogenaamde patchwork family): Je kiest voor deze nieuwe partner, maar er zit heel wat aan vast... zoals stiefkinderen, ex-partner...
Je voelt je niet gelukkig, is dit een depressie? Ben je op je plek? Met deze partner? Alleen? Of met deze baan? Maar hoe dan (anders)?!
Je ouders zijn (veel) lager geschoold dan jij. Is dat een reden je zo niet op je plek te kunnen voelen? Onzeker te zijn? Of is dat een bijzaak in je verhaal?

Te verwachten resultaten
Beduidend meer inzicht krijgen in het eigen voelen, denken en handelen.
Handvatten aangereikt krijgen om daar veel beter mee uit de voeten te kunnen.
Begrip, respect voor het beleven van anderen, waardoor relaties kunnen verbeteren.
Ruimte, om het leven weer met meer plezier aan te kunnen.
Het is gebleken dat mensen beduidend minder sessies nodig hebben dan eerder gedacht. Het snel tot de kern komen en de verschillende mogelijkheden in aanpak, spelen daarbij mee.

Specialisatie
Ik ben gespecialiseerd in volwassenproblematiek (zowel privé als werkgerelateerd) en jongeren.

Ook individuele begeleiding voor midden- en hoger kader, naast groepstrainingen voor bedrijven, bied ik sinds 1986.